Islands Transition Handbook (Croatian)

imagecover

 

Priručnik o tranziciji otoka ka čistoj energiji akcijski je vodič za pokretanje i pomoć u prijelazu Vašeg otoka ka čistoj energiji. U priručniku se navodi kako razviti Agendu tranzicije čiste energije i daju se smjernice za sljedeće korake, kao i kontrolna lista za upravljanje tranzicijom čiste energije.
 

Download the handbook here


Prikupljajući dragocjena iskustva iz Agende tranzicije čiste energije koje su u tijeku na brojnim predstojećim otocima, ovaj priručnik se zasniva na jakoj otočkoj povijesti i kulturi, iskustvu iz postojećih procesa energetskog planiranja i projekata angažiranja više dionika. Ovaj priručnik pruža pozadinu i trenutno razmišljanje, također nudi praktične primjere prijelaza, alate za daljnje praćenje i pokazatelje uspješnosti za samoprocjenu procesa. Tajništvo za čistu energiju EU otoka pruža niz potpornih aktivnosti i što je još važnije, svi otoci koji djeluju u okviru inicijative doprinose bogatstvu praktičnih iskustava od kojih vrijedi učiti. Stoga ovaj priručnik može poslužiti kao početna točka za pronalaženje nadahnuća i kontakata u otočkoj zajednici EU-a za pokretanje, ponovno pokretanje ili dodatno jačanje dekarbonizacije Vašeg otoka.

_______________________________________________________________________________

The Islands Transition Handbook is an action-oriented guide to start and help navigate the transition towards clean energy for your island. The handbook instructs on how to develop a Clean Energy Transition Agenda and provides inspiration for the next steps as well as a check-list for clean energy transition management.
 

Download the handbook here

 

Pulling together valuable experiences from the Clean Energy Transition Agendas that are ongoing on a number of frontrunning islands, this handbook stands on the shoulders of strong island histories and cultures, experiences from existing energy planning processes, and multi-stakeholder engagement projects. The handbook provides background and current thinking, whilst offering practical examples for transition, tools for further reading and performance indicators for self-assessment of the ongoing process.

The Clean Energy for EU Islands Secretariat provides a range of support activities and more importantly, all the islands active within the initiative contribute a wealth of practical experiences worth learning from. Therefore, the handbook can serve as a starting point to find inspiration and contacts in the EU island community to kick-start, re-start or further boost the decarbonisation of your island.

Published date : 08 Apr 2020