Help, de bewoners hebben zelf ideeën over aardgasvrij!

11.06.2020 10:00
- 11:00
online

Participatiecoalitie

Webinar voor gemeenten en andere lokale overheden.

De transitie naar aardgasvrije wijken houdt niet alleen overheden bezig, ook georganiseerde bewoners mengen zich actief in de discussie. Terwijl gemeenten hard werken aan hun Transitievisie Warmte, groeit het aantal initiatieven dat zich richt op een aardgasvrij-aanpak rap. En dat zal de komende jaren waarschijnlijk zo doorgaan. Hoe zorg je ervoor dat zo’n bewonersinitiatief als vliegwiel voor je wijkaanpak fungeert?

In deze webinar geeft de Participatiecoalitie een kijkje in de wereld van bewonersinitiatieven. Welke verschillende soorten zijn er eigenlijk? En hoe kun je als gemeente de energie van georganiseerde bewoners benutten, om samen de rest van de wijk in beweging te krijgen op weg naar aardgasvrij? 

Meer info en aanmelden: https://energiesamen.nu/evenementen/29/help-de-bewoners-hebben-zelf-ideeen-over-aardgasvrij 

Disclaimer:

This content has been published by Energie Samen . The publishing entity is responsible for the contents. The Clean Energy for EU Islands Secretariat may provide quality support to the English language version of this post.