Υπογραφή του Μνημονίου του Σπλιτ

30.06.2020 | Δίκτυο Αειφόρων Νήσων ΔΑΦΝΗ - DAFNI Network of Sustainable Greek Islands | DAFNI Network of Sustainable Greek Islands
european union flag waving in front of building

Τον Ιούνιο του 2020 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 14 κράτη μέλη (Κροατία, Κύπρος, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ιταλία, Μάλτα, Πορτογαλία, Ισπανία και Σουηδία) προχώρησαν περαιτέρω τις πολιτικές δεσμεύσεις για την καθαρή ενεργειακή μετάβαση των νησιών υπογράφοντας το Μνημόνιο του Σπλιτ με σκοπό την μακροπρόθεσμη υποστήριξη υλοποίησης της Πολιτικής Διακήρυξης της Βαλέτα. 

Το Μνημόνιο θέτει ως στόχο την εγκαθίδρυση ενός μακροπρόθεσμου πλαισίου συνεργασίας για την προώθηση της ενεργειακής μετάβασης των νησιών υιοθετώντας προτάσεις όπως: 

  • συνένωση των τομέων της ενέργειας, των μεταφορών, της ψύξης/θέρμανσης και της διαχείρισης υδατικών πόρων 
  • ενίσχυση των ενεργειακών κοινοτήτων 

Ακόμα, αναγνωρίστηκε η ανάγκη υποστήριξης των μη διασυνδεδεμένων νησιών στην διαδικασία απανθρακοποίησής τους μέσα από την αύξηση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στον ηλεκτρισμό, τις μεταφορές, τη θέρμανση και ψύξη. 

 


Disclaimer:

This content has been published by DAFNI Network of Sustainable Greek Islands . The publishing entity is responsible for the contents. The Clean Energy for EU Islands Secretariat may provide quality support to the English language version of this post.